Vad är Reggio Emilia pedagogik?

 
Reggios historia

Reggio-Emilias pedagogik växte fram i efterkrigstidens Italien i byn Cella utanför staden Reggio-Emilia . Föräldrarna och den unge läraren Loris Malaguzzi startade tillsammans den verksamhet som idag är känd och hyllad över hela världen och som bygger på en pedagogisk grundsyn med dialogen och demokratin som grundpelare. Med erfarenhet från krig, förtryck och fascism ville de utbilda barnen på ett annat sätt, för ett annat samhälle.
 

Vad är Reggio för oss?

Svensk barnomsorg har i många år erbjudit omsorg i hemlik miljö. Vi vill istället vara ett komplement till hemmet och att vår miljö, som är utformad så att det mesta finns på barns nivå, hjälper barnet i dess livslånga lärande.
Reggio -Emilia kallas också lyssnandet pedagogik. Därför delar vi varje dag in barnen i flera smågrupper för t.ex samling, ateljearbete, utevistelse. På detta sätt vet vi att varje barn blir sedd och lyssnad på.
Som pedagog på Barnens förskola vill vi visa barnen att frågor har många svar och problem olika lösningar och att alla människor är olika.
Här är ofta barnen pedagoger för varandra. Kompisens erfarenhet leder ofta fram till ny kunskap.
Här hörs ofta :- Fråga Kajsa, hon kan nog hjälpa dig.
Genom att ge barnen utmaningar vill vi få dom att prova sina egna ideer och hypoteser.
Vi säger ofta : - Hur tänker du ? Berätta för mig.

Med detta arbetssätt, att inte ha en bestämd planering att följa utan kunna jobba tillsammans med barnen i deras   nuvarande intresse , gör att det fortfarande är roligt att jobba efter 35 år inom barnomsorgen. Vi ser fram emot många flera roliga år tillsammans med barn och föräldrar.

Utvecklat av rydfjord.web